Mersin Bölge Merkezi İlleri Tübitak Bilimsel Proje Danışmanlığı Kursu

II. grup katılımcı listesine ulaşmak için tıklayınız

I. grup katılımcı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim Yeri ve Konaklama Bilgileri için tıklayınız

 

Amaç:

TUBITAK Mersin Bölge Merkezi illerinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu branşlarında görev yapan öğretmenlere TUBITAK Orta öğretim öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması çerçevesine uygun bilimsel araştırma projesi yürütebilme ve proje danışmanlığı yapabilme becerisini kazandırmak.
Hedefler
4 (dört) günlük kurs sonunda öğretmenler;
1. Ortaöğretim düzeyinde bir bilimsel projeyi; Planlayabilecek,
2. Projenin amaç ve kapsamını belirleyebilecek,
3. Proje çalışma takvimi ve proje bütçesini oluşturabilecek,
4. Projenin yürütülmesi sırasında, ekibinin eşgüdümünü sağlayabilecek, ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırıcı yönlendirmeler yapabilecek,
5. Proje sonuçlarını değerlendirebilecek,
6. Proje raporunu yazabilecek, yazılmış bir raporu değerlendirebilecek, Proje raporunu sunabilecek,
7. Bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilecekler
8. Temel iletişim tekniklerini kullanarak proje sunumu yapabileceklerdir.

Kapsam: TÜBITAK Mersin Bölge Merkezi illeri (Adana, Gaziantep, Hatay, Karaman, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin) ve KKTC de görev yapan 200 öğretmeni kapsamaktadır. Bu bağlamda 28-31 Ocak 2014 tarihleri arasında I. Dönem 100 öğretmen alınacaktır. Bu öğretmenlerden 25 tanesi fizik, 25 tanesi matematik, 25 tanesi kimya, 25 tanesi biyoloji öğretmeninden oluşacaktır. 04-07 Şubat 2014 tarihleri arasında II. Dönem 100 öğretmen alınacaktır. Bu öğretmenlerden 25 tanesi Bilgisayar, 25 tanesi tarih, 25 tanesi coğrafya ve 25 tanesi felsefe grubu öğretmeninden oluşacaktır.
Proje ile öğretmenlere:
TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması tanıtılacak, Yarışma kılavuzu ve başvuru süreci hakkında bilgiler verilecektir. Projelerin uyması gereken güvenlik kuralları ve etik ilkeler aktarılacaktır. Projelerde alana uygun yöntem seçimi, proje raporunun yazılması konularında bilgilendirmeler yapılacaktır. Grup çalışması ile proje raporu hazırlanarak bu projelerin sunulması sağlanacak. Sunulan raporların değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmeleri yapılacaktır.